X
Mobilna aplikacija MojeUre za iOS in Android

Namesti aplikacijo za

Namesti

Aplikacija MojeUre


Enostavna in pregledna aplikacija za evidentiranje delovnega časa primerna za manjša in večja podjetja.

Pregled delovnih ur


Podrobna evidenca prihodov in odhodov, dopustov, bolnišk in potnih nalogov zaposlenih.

Aplikacija MojeUre uporabniku kakor tudi nadrejenim v podjetju omogoča enostaven pregled delovnih ur zaposlenega. V tem primeru se v aplikaciji zavaja lahko različne tipe delovnih ur nad katerimi je kasneje tudi možen pregled in nadzor.

Dostop za vse


Vsak zaposleni lahko dostopa do svojega profila in pridobi informacije o svojih delovnih urah.

Zaposleni za dostop do aplikacije pridobi uporabniške podatke s katerimi se lahko v nadaljevanju prijavi v aplikacijo. Če nadrejeni (administrator ali moderator) odobrijo pregled delovnih ur, lahko v nadaljevanju zaposleni tudi ta del spremljajo. Opcija je tudi vnos določenega tipa delovnih ur, glede na odobritve.

Planiranje in razpored


Modul za planiranje dela zaposlenih v vašem podjetju za daljše časovno obdobje.

Planiranje razporeda omogoča razdelitev delovnih ur na več zaposlenih in hkrati delitev dela. Moderator ali administrator lahko v tem primeru kreirata razpored. Uporabnik ima seveda vpogled v razpored in kakšen je predviden urnik dela.

Podatki za obračun plač


Mesečne delovne ure pripravljene direktno za izdelavo obračuna plače.

Kumulative ur, ki so izračunane na podlagi vnešenih podatkov so naslednji korak kateri je ključen za računovodski program. Na podlagi pravil beleženja, ki jih nastavi podjetje se izračunajo vse previdene kumulative, katere pa z enostavnim klikom izvozimo iz aplikacije MojeUre. V nadaljevanju se ti podatki prenesejo v računovodski program in se s tem olajša dodatno delo z ročnim vnosom.

Registrator delovnega časa


Prijava na delovno mesto z uporabo kartice oz. obeska preko registratorja.

Za namene registracije na delovno mesto se lahko uporablja tudi standardni način registracije preko registratorja. Naprava omogoča vzporedno tudi mobilno registracijo. Le to se priključi v napajanje in v internetno omrežje preko brezžičnega omrežja ali preko UTP kabla. Med drugimi že ta registrator tudi omogoča mobilno registracijo, sam ima vgrajen Bluetooth oddajnik.

Pripravljen izpis mesečnih ur


Na voljo .pdf izpisi mesečnih ur, pregledi odsotnosti in kumulativa ur.

Izpis mesečnih ur omogoča kumulativni pregled vseh delovnih ur, ki so zavedene v sami aplikaciji. Na podlagi tega izpisa se tudi v nadaljevanju upoštevajo ure za obračun pri izvršitvi plačila. Na podlagi nastavitev podjetja se izračuni tudi izračunajo ter upoštevajo. Možnih je več načinov izpisa podatkov, kot je izpis ur na mesečni ravni, izpis ur po dnevih kakor tudi izpis napak pri evidentiranju.

Kategorizacija zaposlenih


Kategorizirajte zaposlene po različnih skupinah glede na vaše želje.

Zaposlene lahko razporedite v več kategorij / podkategorij in jim s tem določate tudi v nadaljevanju posebna pravila evidentiranja, pravila moderiranja kakor tudi pravila za dostopanje do uporabniškega profila. Glavni administrator oziroma moderator lahko določa različno hierarhijo kategorij / podkategorij in s tem razdela strukturo celotnega podjetja.

Večjezična podpora


Aplikacija je prevedena v več jezikov in tako primeren tudi za tuj trg.

Trenutno je aplikacija prevedena v treh različnih jezikih in je namenjena uporabi v več različnih državah. Spletna aplikacija, mobilna aplikacija in tudi registrator so tako pripravljeni za večjezično podporo. Na podlagi izbrane države pri uporabnikih, se potem tudi za njegov primer upoštevajo njihovi državni prazniki, ki so tudi pomembni za obračun plač.

Sporočilni sistem


Komunikacija preko sporočil omogoča še lažji način komunikacije med zaposlenimi in nadrejenimi.

Za medsebojno komunikacijo med uporabniki/moderatorji ter administratorji je na voljo sporočilni sistem. Ta omogoča direktno komunikacijo, kjer lahko uporabnik neposredno kontaktira moderatorja oziroma administratorja. Moderator in administrator imata ravno tako možnost komunikacije z uporabnikom. V primeru neprebranega sporočila je tudi na ikoni zaveden status neprebranega sporočila.

Prenos ur


Prenosi presežkov ali manjkov ur v nov mesec s samo enim klikom.

Pri obračunu ur na mesečni ravni se v primeru prekoračitve delovniga ali manjka ur pri delovniku tudi nabere določeno število ur za prenos. Prenaša se tako lahko negativno ali pozitivno število ur v nov mesec, kjer se lahko tudi poda določeno število ur, ki se ga prenaša. Pri prenosu ur se lahko določeno število ur prenese v obračun, katerega pa se kasneje upošteva pri obračunu za plače.

Mobilna aplikacija


Za še lažji pregled in evidentiranje je na voljo mobilna aplikacija za Android in iOS.

Mobilna aplikacija je prvenstveno namenjena registraciji delovnega časa ob prihodu ali izhodu iz delovnega mesta. Z uporabo mobilne aplikacije pa lahko uporabnik tudi spremlja število delovnih ur, predviden razpored, seštevke delovnih ur po mesecih. Prav tako pa lahko tudi določene tipe ur vnaša v samo aplikacijo, odvisno seveda od njegovih pravic. Skozi mobilno aplikacijo potekajo tudi obveščanja in komunikacija med uporabniki.

Evidenca pregledov


Pri zaposlenih lahko vodite evidenco zdravniških pregledov in prve pomoči.

Evidenca pregledov je namenjena pregledu dodatne evidence, kjer se lahko beležijo določeni pregledi oziroma predvidena določena opravljanja potrebnih pregledov. Uporabnik lahko to evidenco spremlja v aplikaciji, pri posamezni evidenci je lahko tudi obveščen kakor tudi je obveščen nadrejeni, ki skrbi za vnos evidenc in potrditve.

Ureditev pravil beleženja


Uredite pravila prihodov / odhodov registratorja delovnega časa po vaših željah.

V primeru dodatnih zahtev pri evidentiranju delovnega časa lahko podjetje nastavi svoja pravila beleženja ob prihodih in izhodih. Na podlagi določenih pravil se tako v nadaljevanju evidentiranje ur glede na pravila beleženja tudi izvaja. Določa se lahko tudi določena pravila, kot je datum začetka / zaključka beleženja, določen dan ob katerem se upoštevajo določena pravila, določena kategorija za katero se upošteva določen način registracije, itd.

Registracijska točka


Z uporabo mobilne aplikacije je možnost prijave tudi z registracijsko točko na vaši lokaciji.

Registracijska točka je naprava, ki omogoča registracijo na delovno mesto, če se nahajate v bližini le te. To v praksi pomeni, da v radiju 5 metrov od postavitve točke lahko izvedete prihod ali izhod z uporabo registracijske točke. Naprava velja kot samostojna komponenta, ki vsebuje Bluetooth, NFC in QR kodo. Tudi kot dobra praksa se je izkazala registracija na terenu, saj je naprava popolnoma neodvisna od internetne povezave.

Potrjevanje ur


Aplikacija omogoča potrjevanje dodanih tipov ur glede na vaše želje s strani administratorjev.

Podjetje lahko uporablja potrjevanje delovnih ur, kadar želi s tem potrditi vnos določenega tipa delovne ure. Vse delovne ure za katere se podjetje odloči lahko gredo v potrjevanje. Potrjevanje lahko tako izvede administrator ali moderator odvisno od nastavitev zaposlenega in pravil potrjevanja delovnih ur, ki so bile nastavljene na nivo podjetja.

Obveščanje ob dogodkih


Uporabniki lahko ob določenih dogodkih prejmejo obvestila v mobilni in spletni aplikaciji.

Obveščanje ob določenih dogodkih je uporabna funkcionalnost saj ob določenem dogodku na ta način lažje spremljate dogajanje v samem podjetju. Obestila se lahko posreduje na e-mail ali na mobilno aplikacijo MojeUre. Na nivoju uporabnike se določa način obveščanja, lahko se obvešča administratorje / moderatorje ob vnosu / urejanju / spreminjanju delovnih ur pravtako pa tudi ob potrebnem potrjevanju določene delovne ure.

Povezljivost z računovodskimi programi


Evidenca delovnega časa omogoča direkten uvoz ur za izdelavo plač v računovodske programe.

Podatki, ki so zavedeni v sistemu MojeUre, se lahko prenesejo naprej glede na funkcionalnosti, ki jih podpira v nadaljevanju sam računovodski program. V večji meri programi omogočajo prenos rednega dela, prenos različnih tipov odsotnosti (bolniška, dopust), prenos seštevkov prihodov in prenos seštevkov malic na mesečni ravni. V primeru, da vašega računovodskega programa ni na seznamu vam uredimo zanj tudi brezplačni izvoz v aplikaciji MojeUre.

Brezplačno preizkusite naš produkt


Nudimo vam brezplačni enomesečni preizkus, kjer lahko naš produkt preizkusite v celoti glede na vaše zahteve v podjetju.

Brezplačni preizkus

Kontaktirajte nas


Potrebujete pomoč, imate vprašanje ali bi potrebovali ponudbo za vaše podjetje?
Pišite nam za brezplačni enomesečni preizkus brez obveznosti!

Strinjam se, da družba moje osebne podatke obdeluje za namen izdelave ponudbe in kontakta preko e-pošte ali telefona. Seznanjen sem z Obvestilom o obdelavi osebnih podatkov in pravico, da hrambo mojih osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem na elektronski naslov info@mojeure.si. Družba 1A INTERNET d.o.o. bo po prejemu preklica moje osebne podatke zbrisala.

1A Internet d.o.o.
Naselje nuklearne elektrarne 2
8270 Krško
SI - Slovenia