Delovni čas, razporejanje, evidenca in kršitve


Razporejanje delovnega časa je proces načrtovanja in organiziranja delovnih ur za zaposlene v okviru določenega časovnega obdobja.

Delovni čas, razporejanje, evidenca in kršitve

Razporejanje delovnega časa

Z razporejanjem delovnega časa boste v podjetju izboljšali razpoložljivost zaposlenih, dvignili delovno učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih, seveda ob upoštevanju potreb podjetja ali organizacije. Ključni elementi razporejanja delovnega časa so dodelitev delovnih ur, upoštevanje zakonodaje, upoštevanje potreb zaposlenih, uravnoteženost delovne obremenitve in možnost prilagajanja urnikov.

Kršitve razporeda delovnega časa

Na inšpektoratu znotraj ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se srečujejo tudi s kršitvami razporeda delovnega časa. Tako so v povezavi z evidentiranjem delovnega časa dobili vprašanje, ali se bo za delavce, pri katerih lahko delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi drugače uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, štela za kršitev delovnega časa po ZDR-1, v kolikor bo iz evidence o izrabi delovnega časa ugotovljeno, da ima oseba premalo odmora, preveč delovnih ur na dan/teden ali premalo dnevnega ali tedenskega počitka? Pri tem se postavlja tudi vprašanje, kako se te ure obračunajo.

Kaj pravi zakon?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku 73. člena v primeru sklepanja pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom dopušča, da se ne glede na drugi odstavek 9. člena ZDR-1 drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, z delovnim časom, z zagotavljanjem odmorov in počitkov, s plačilom za delo, z disciplinsko odgovornostjo ter s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. 

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom

V skladu s 157. členom ZDR-1 se delavec in delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom drugače, ne glede na določbe ZDR-1, dogovorita o delovnem času, nočnem delu, odmoru, dnevnem in tedenskem počitku, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu. V skladu z drugo in tretjo alinejo prvega odstavka 157. člena ZDR-1 lahko v pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec drugače uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek tudi z vodilnim delavcem iz 74. člena ZDR-1 ter z delavcem, ki opravlja delo na domu, ob pogoju, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu.


Ko si delavec sam razporeja delovni čas ...

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v sodbi VIII Ips 22/2022 s konca novembra 2022 obrazložilo, da iz določbe druge alineje prvega odstavka 157. člena ZDR-1 izhaja le, da v primeru, ko delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti ali ko si delavec lahko sam razporeja delovni čas in če sta mu pri tem zagotovljena varnost in zdravje pri delu, delovni čas ni omejen na 40 ur tedensko (prvi odstavek 143. člena ZDR-1) oziroma delo preko polnega delovnega časa na 8 ur tedensko (tretji odstavek 144. člena ZDR-1), da ni omejitev glede trajanja nočnega dela (152. člen ZDR-1), in da so lahko odmor (154. člen ZDR-1), dnevni (155. člen ZDR-1) in tedenski počitek (156. člen ZDR-1) lahko tudi krajši in urejeni drugače, kot to določa zakon.

Dodatek za delo preko polnega delovnega časa

V 12. točki obrazložitve navedlo, da kadar je delavec dolžan opravljati delo preko polnega delovnega časa na izrecno zahtevo delodajalca, je upravičen zahtevati plačilo za takšno delo. Delo preko polnega delovnega časa predstavlja delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, za katere delavcu po drugi alineji prvega odstavka 128. člena ZDR-1 pripada dodatek. Za morebitno drugačno ureditev pravic v zvezi s plačilom za delo v ZDR-1 ni podlage, tak dogovor je možen le s prokuristom in poslovodno osebo v skladu s 73. členom ZDR-1.


MojeUre in razpored delovnega časa

V sistemu za evidentiranje delovnega časa MojeUre je razpored delovnega časa viden hitro in enostavno, predvsem pa zelo pregledno. Tako imajo administrator/moderator in zaposleni že takoj ob prijavi viden dnevni, tedenski ali mesečni razpored dela ter vnaprej najavljenih odsotnih v primeru dopustov, izobraževanj ali kakršnih drugih odsotnosti z delovnega mesta. Pri organizaciji delovnega časa v podjetju vam MojeUre pomagajo tudi s tem, da lahko posameznem zaposlenemu administrator pošlje dodatno obvestilo kdaj naj bo prisoten na delovnem mestu in do kakšnih dodatkov je ob tem upravičen. 

Vse objave

Vas zanima enomesečni brezplačni preizkus?


Poenostavite vaše poslovanje in evidentiranje delovnega časa z enomesečnim BREZPLAČNIM preizkusom.
Brez rizika in brez obveznosti!

Želim brezplačni preizkus

Vzpostavite stik z nami


Se želite prepričati, ali je evidenca delovnega časa Mojeure prava izbira za vas?
Pišite nam za BREZPLAČNI enomesečni preizkus brez obveznosti.

Strinjam se, da družba moje osebne podatke obdeluje za namen izdelave ponudbe in kontakta preko e-pošte ali telefona. Seznanjen sem z Obvestilom o obdelavi osebnih podatkov in pravico, da hrambo mojih osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem na elektronski naslov info@mojeure.si. Družba 1A INTERNET d.o.o. bo po prejemu preklica moje osebne podatke zbrisala.

1A Internet d.o.o.
Naselje nuklearne elektrarne 2
8270 Krško
SI - Slovenia

Splošne informacije


Podpora strankam

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.